Man en ADD

2010:
Regelmatig vraagt een man met ADD waarom er op deze site wel een artikel over vrouwen met ADD staat, maar niets over mannen met ADD. Ik wijs hen meestal op de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om bijvoorbeeld zwangerschap of de overgang. Lees verder...

Er hebben nog weinig tot geen onderzoeken plaatsgevonden naar de verschillen tussen ADD mannen en ADD Vrouwen. Met het Algemeen onderzoek ADD - Overwegend onoplettend type (2009-2010) heb ik hiertoe een poging gedaan. Vooral in de hoop dat dit wetenschappelijk onderzoekers zou aanmoedigen om voor het onderwerp ADD te kiezen. Het werd al snel duidelijk dat ik mijn onderzoek niet kon doen op de wijze waarop ik dit voor ogen had. Aan de hand van profiel informatie(100 vragen) probeerde ik de deelnemers aan de bestaande typen concentratiestoornis te koppelen (volgens de huidige DSM criteria) maar ik hield een categorie over. Deze mannen hadden alle kenmerken van het overwegend onoplettend type en dus een concentratiestoornis, maar waren ook onderhevig aan 2 tot 3 kenmerken van het hyperactief-impulsieve type ADHD. Er waren onvoldoende kenmerken aanwezig om van het gecombineerde type ADD/ADHD of het hyperactieve type te spreken. Net als bij de vrouwen (107) voldeed het overgrote deel van de mannelijke deelnemers (69) niet aan de kenmerken van het overwegend onoplettend type Attention Deficit Disorder, omdat in veel gevallen symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit sterk aanwezig waren. Bijvoorbeeld niet kunnen stilzitten.

42% had meerdere kenmerken van impulsiviteit. Hyperactiviteit kwam daarbij in mindere mate voor: 29% van de mannen had meerdere kenmerken van hyperactiviteit.

Onder de mannen werd in dit onderzoek een nieuwe (niet bestaande) categorie in het leven geroepen: 23% van de deelnemers voldeed in alle opzichten aan de kenmerken van ADD maar had 3 of minder kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit. Hun profiel kwam niet overeen met de DSM criteria van het gecombineerde type ADD/ADHD of het hyperactieve-impulsieve type ADHD.

Bij 7% van de mannelijke deelnemers kon de diagnose ADD (overwegend onoplettend type) zonder enige twijfel worden bevestigd.

18 van de 69 mannen hadden meerdere kenmerken van een stoornis uit het autistisch spectrum, waarbij vermoedelijk geen sprake was van ADD.

Net als bij de vrouwen kwam depressie onder de mannen veel voor: 26 van de 69 mannen hadden tenminste eens per week depressieverschijnselen. 15 mannen beoordeelden hun leefomgeving als in verwaarloosde staat.

De nieuwe DSM-V (verwacht in mei 2013) heeft op dit moment, onder voorbehoud, een nieuw type concentratiestoornis AD/HD aan de bestaande typen toegevoegd. Het type "Inattentive Presentation" waarbij de betreffende persoon volledig voldoet aan alle kenmerken van het overwegend onoplettend type maar niet onderhevig aan meer dan 2 symptomen van het hyperactieve-impulsieve type. De kenmerken van ADD zijn verder uitgebreid en nu meer overeenkomstig met de beschrijving op deze site. Opmerkelijk is de toevoeging van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Not Otherwise Specified. (ADHD-NOS).

2020: Bovenstaande is niet doorgegaan.

Terug naar overzicht

Afbeelding jagende reiger