20-01-2021

Beste mijnheer Rutte en collega’s van andere politieke partijen,

U kunt op Levente.nl alles lezen over onoplettendheid, motivatieproblemen en concentratieproblemen (ADD). Maar nu u toch met dit onderwerp bezig bent, nog even het volgende… Ik zal het kort houden:

Kunt u er alstublieft voor zorgen dat er in iedere gemeente een kantoor in het leven wordt geroepen waar mensen terecht kunnen die nog geen schulden hebben, maar die wel dringend hulp nodig hebben om dit te voorkomen? Denk aan mensen met dyslexie, een rekenstoornis, ADD, ADHD, autisme, burnout, depressie enz. Maar zeer zeker ook voor mensen die gewoon niet zo goed zijn in administratieve zaken: bijvoorbeeld een ZZPer (zelfstandig ondernemer zonder personeel) met een laag inkomen en ZONDER schulden. Iemand die alles netjes op orde heeft dankzij een vangnet, echter het vangnet valt plotseling weg. Dat soort situaties.

In iedere gemeente zijn er officieel op papier/digitaal wel degelijk oplossingen voor deze groep. De werkelijkheid is in veel plaatsen helaas anders. Zelfs na een bezoek aan een sociaal wijkteam, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, gemeente of wethouder kan geen hulp worden gevonden.

Een accountant of administratiekantoor is voor deze groep vaak niet op te brengen. Recent kreeg ik zelf nog het goed bedoelde advies van iemand bij de gemeente, dat ik er dan maar beter voor kon zorgen dat ik in de schulden kom, anders kan ik geen hulp krijgen…. Men raadde er wel bij aan om tenminste de huur te blijven betalen… Ik heb die weg maar niet bewandeld.

Helaas heeft niet iedereen de juiste mensen of familie om zich heen, die dit soort problemen voor hen kunnen oplossen. Veel beperkingen zijn immers erfelijk en komen dus vaker onder familieleden voor. Je bent aangewezen op vrijwilligers. In de praktijk komt dit erop neer dat je steeds je hele administratie, hebben en houden, inclusief wachtwoorden aan derden moet geven. Dat wisselt nogal eens.
Zou u het doen?

Omdat het vaak geen professioneel kantoor betreft en de helpende hand bij ziekte, zwangerschap of afwezigheid geen backup heeft (in de vorm van collega’s), loop je ook hier om de haverklap vast. En dan heb ik het nog niet eens over de toeslagenproblematiek gehad.

Mocht u interesse hebben in een bredere uitleg rondom dit voorstel, met de nadruk op “voorkomen is beter dan genezen” stuurt u me dan gerust even een appje. Een indrukwekkend begin van een plan van aanpak voor een dergelijk voorstel kan ik aanleveren (niet door mij gemaakt).

Voor meer informatie over ADD wijs ik u heel graag nog eens op mijn ADD gids voor gemeenten, UWV en rijksoverheid. Dit boekje is alleen verkrijgbaar in het webwinkeltje van deze site.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,
Karin Windt
www.Levente.nl

The Rutte-III cabinet submitted its resignation to the King on Friday, January 15. Until a new cabinet takes office, the ministers only deal with current affairs. Exceptions are possible: when it comes to the corona crisis and childcare allowance affair, for example, the cabinet does make decisions as if it were still in full function.
Afbeelding